Avís legal

Roser Martí garanteix que compleix amb els nivells de seguretat exigits pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Les dades recollides en els formularis inclosos en aquest portal web seran inclosos a un fitxer automatitzat de dades personals el responsable del qual es Roser Martí i que es troben convenientment registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Roser Martí tractarà la informació de forma confidencial i exclusivament amb les finalitats que s’indiquen a les clàusules que acompanyen els formularis. Roser Martí cancel·larà i esborrarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin de deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst a la legislació en matèria de protecció de dades, i en especial, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

Podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Responsable del Fitxer, és a dir, a Roser Martí al seu domicili social a c/ Sant Sebastià, 12, 3r, 1ª, 43893 – L’Ampolla, indicant la referència "LOPD" o a l’adreça de correu electrònic info@rosermarti.com, incloent una fotocòpia del seu document d’identificació.

Li informem també que les seves dades poden ser cedides a Autoritats Públiques, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals i fiscals que correspongui, i a altres entitats públiques i/o privades amb les que Roser Martí manté relacions per a la bona execució de les activitats que desenvolupa.

Roser Martí podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del seu Portal Web, si bé l’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa de navegació de manera que impedeixi la creació d’arxiu cookie o s’adverteixi del moment en que això succeeixi.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats a l’equip informàtic de l’usuari, i cada vegada que l’usuari torna a accedir a la pàgina web amb la finalitat de configurar el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.

Podeu utilitzar els models de documents següents per a l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació al tractament que Roser Martí efectua de les vostres dades de caràcter personal i que compleixen amb allò establert pels articles 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 del Reglament 1720/2007 de Mesures de Seguretat que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals.

Comparteix: Facebook Twitter LinkedIn del.icio.us Google